Logo van SV Olland

Privacy Policy

Privacyverklaring SV Olland

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@svolland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SV Olland verwerkt persoonsgegevens over u welke u zelf aan ons heeft verstrekt voor uw aanmelding lidmaatschap. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via Sportlink:

-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Adresgegevens
-Geboorteplaats
-Geboortedatum
-Geslacht
-Voor- en achternaam

Waarom wij deze gegevens nodig hebben
SV Olland verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-Het registreren en vastleggen van uw lidmaatschap
-Het afhandelen van uw betaling
-U te kunnen bellen indien dit nodig is
-U te informeren over eventuele wijzigingen in programma of planning
-Om eventueel de door u bestelde goederen bij u af te leveren.
-de verwerking is noodzakelijk vanwege een gerechtvaardigd belang van vereniging of van een derde partij (voorbeeld: het versturen van nieuwsbrieven of het bijhouden van elftallijsten)

Foto’s
De vereniging maakt regelmatig foto’s van clubactiviteiten en wedstrijdfoto’s. Deze worden geplaatst op de website en in de regionale kranten cq dagbladen. Deze worden slechts gebruikt vanuit nieuwswaarde en/of promotionele ondersteuning en uitstraling. Ook wordt uw pasfoto gebruikt bij het invullen en controleren van het wedstrijdformulier.

Cookies
SV Olland gebruikt geen cookies.

Hoe lang we gegevens bewaren
SV Olland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

SV Olland zal bij opzegging uw persoons- en adresgegevens bewaren in een zogenaamd slapend bestand in Sportlink om eventueel te kunnen gebruiken bij een reünie of jubileumviering

Delen met anderen
SV Olland zal de door u verstrekte gegevens enkel aan de landelijke voetbalbond. KNVB, verstrekken voor uw lidmaatschap aan deze bond.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om SV Olland een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@svolland.nl of door direct contact op te nemen met een bestuurslid. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker of lid ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@svolland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van SV Olland. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden de persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaring van Facebook om te zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging van het privacy beleid
SV Olland past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. SV Olland raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal SV Olland er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of SV Olland wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via email of via de secretaris

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.