Logo van SV Olland

Informatie sponsor worden

SV Olland is een kleine vereniging met grote sociaal-maatschappelijke betekenis voor Olland. Reclame is onder andere een middel om de financiële armslag van de vereniging te vergroten. De vereniging biedt verschillende mogelijkheden tot reclame zoals:

  • Hoofd- en teamsponsorschap
  • Reclamebord langs het hoofdterrein / kunstgrasveld
  • Materialensponsoring
  • Donaties
  • Vrienden van SV Olland

Indien u SV Olland financieel zou willen ondersteunen en nog niet benaderd bent door onze sponsorcommissie dan zouden wij erg blij zijn als u dat ons kenbaar wilt maken. Elk (bestuurs) lid kunt u daarover aanspreken.

Wij hechten grote waarde aan goede contacten met onze sponsors en verwachten dan ook van elk lid dat deze zorgt voor het correct en waardig uitdragen van onze sponsors. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rob van der Heijden
Voorzitter sponsorcommissie:
Mail: sponsorcommissie@svolland.nl
Tel: 06-30715670