Logo van SV Olland

Informatie wedstrijden en trainingen jeugd

Vooraf:
De vereniging spant zich in om een juist evenwicht te vinden tussen de prestatieve en recreatieve sportbeoefening waarbij de jeugd en de begeleiding optimaal plezier beleven aan hun hobby. Naast deze doelstelling is de vereniging zich ook bewust van de opvoedkundige taak die het heeft m.b.t. de jeugd. Dit trachten we te bereiken d.m.v het aanstellen van juiste begeleiders en opleiding daarvan en door het opstellen van duidelijke spelregels voor zowel het kader alswel de jeugdspelers en ouders daarvan. Het totale jeugdbeleid is uitgeschreven in een jeugdplan en kan alleen dan bereikt worden indien alle neuzen in dezelfde richting staan waarbij er rekening gehouden wordt met elkaars belangen. Respect, verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid zijn daarbij de sleutelwoorden voor zowel kader, alswel ouders en jeugdspelers. In deze informatiegids zetten we de belangrijkste punten op een rij voor de jeugdspelers, de ouders en voor de (potentiële) jeugdleiders/trainers.

Algemeen:
Voor aanvang het seizoen ontvangen de jeugdspelers een overzicht van de teamindeling, de jeugdleiders van de diverse elftallen, aanvangstijden wedstrijden, de trainers van de diverse elftallen en de dagen / aanvangstijden van de trainingen van elk elftal. Verder ontvangt men dan een overzicht van de oefenwedstrijden en aanvullende afspraken en voorwaarden op deze informatiegids om e.e.a in goede banen te laten verlopen. Voor aanvang van de najaarscompetitie en voorjaarscompetitie ontvangen de ouders een wedstrijdschema waarop datum, tegenstander, vertrek- en aanvangstijd en de chauffeurs staan aangegeven. Wij adviseren u die informatie bij deze gids te voegen en te bewaren.

Aanvangstijden thuiswedstrijden:

Jo -8      09.30 / 10.00 uur

Jo -10      09.30 / 10.00 uur

Jo -12     12.00 uur

Jo -16    14.30 uur

 • Voorlopige vertrek- en aanvangstijden en gewenst tijdstip van aanwezigheid worden de jeugdspelers voor aanvang van het seizoen overhandigd. Bij wijzigingen ontvangen de spelers hiervan schriftelijk bericht.
 • Bij afgelasting van wedstrijden worden de spelers van de Jo-7 en J0-8 teams door hun elftalleiders opgebeld. De overige jeugdspelers worden geacht zelf te gaan kijken op de website of op de voetbal.nl app


Aanvang trainingen:

Voor aanvang van elk seizoen ontvangen de jeugdspelers een definitief overzicht van de dagen en aanvangstijden. Om de trainingen van de diverse jeugdelftallen niet te verstoren is het wenselijk dat spelers van overige jeugdelftallen zich niet direct op of om het trainingsveld ophouden. De spelers mogen in principe alleen trainen met het team waarin ze spelen. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is verzoeken wij dit te melden bij het bestuurslid jeugdzaken waarna er in overleg naar een alternatief gezocht wordt.

Reglement voor jeugdspelers:

 • Op tijd zijn bij training en wedstrijd.
 • Jij bent bezig met een teamsport en jouw eventuele afwezigheid heeft gevolgen voor het gehele team. Afmelden dus alleen bij ziekte of dringende (familie)omstandigheden.
 • Indien je echt niet mee kunt doen, dan dit zo spoedig mogelijk melden bij de teambegeleider (of trainer als het de training betreft).
 • Zorg voor het in goede staat verkeren van tenue en voetbalschoenen. Schoenen met vaste noppen zijn het beste voor je voeten.
 • De aanwijzingen van de leiders en trainers opvolgen.
 • Het veld en de kleedlokalen netjes houden. Ook het netjes houden van de omgeving vinden wij belangrijk. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Zuinig zijn op de ballen en andere materialen.
 • Gedraag je correct tegen je medespelers, tegenspelers, scheidsrechters en leiders.
 • Onwelvoeglijk taalgebruik (vloeken, schelden, e.d.) wordt niet getolereerd en kan leiden tot strafmaatregelen.
 • Verzorg je lichaam goed; op tijd nagels knippen, douchen na training en wedstrijd is verplicht, goed gekleed (seizoens- weersafhankelijk), verstandig eten en drinken.
 • Doe kettinkjes, horloges, ringen, e.d. af.
 • Draag altijd scheenbeschermers (ook tijdens de trainingen).
 • Wedstrijdkleding wordt door SV Olland aan de spelers beschikbaar gesteld, gewassen en onderhouden.
 • Verzoek is dat spelers er zelf voor zorgen dat na gebruik shirts, broeken en sokken goed ontvouwen in de tas worden gedeponeerd (controle door begeleiders / ouders).
 • Pak zelf je tas in en controleer de inhoud voor je gaat: sportslip of zwembroek, bandjes voor je kousen, voetbalschoenen met lange veters, zeep en shampoo, handdoek, eventueel schoon ondergoed, badslippers, scheenbeschermers, trainingspak en eventueel regenjack of handschoenen.
 • Speel met het shirt in de broek en niet met afgezakte kousen. Een eventuele slidingbroek moet van dezelfde kleur zijn als de voetbalbroek (blauw).
 • Laat het de trainer en/of leider weten als je nog meer aan sport doet of andere hobby’s beoefend. Dan kunnen we er rekening mee houden.
 • Heb je wensen, ideeën of problemen, praat er over met je leider of trainer. Helpt dat niet, dan kun je contact opnemen met de het bestuurslid voetbalzaken en daarna eventueel met de voorzitter van de vereniging.
 • In alle, tot de vereniging behorende ruimten, mag niet gerookt worden en mogen geen alcoholische dranken genuttigd worden (leeftijdgrens is 18 jaar) en in alle gevallen niet tijdens training of wedstrijd.

Ouders:
Zoals eerder gememoreerd is de vereniging zich bewust van de opvoedkundige taak die het heeft m.b.t. de jeugd. Daarom ook vinden wij een goede communicatie met de ouders van groot belang. Minimaal 1 keer per jaar is er dan ook overleg met de ouders. Bij calamiteiten en/of voorvallen is adhoc overleg altijd mogelijk. Dit kan zowel op initiatief vanuit de ouders als op initiatief van de vereniging. Bij eventuele gedragsproblemen van jeugdspelers zullen wij dit met betreffende ouders bespreken. Verder proberen wij zoveel mogelijk de ouders bij het voetbal van hun kind te betrekken. Dit is goed voor het kind en voor de vereniging. Ouders die langs de lijn staan bij een wedstrijd worden geacht zich als “wijze” ouders te gedragen. Dat wil ondermeer zeggen: het kind en het spelplezier centraal stellen en daarbij zijn stimulerende en opbouwende aanmoedigingen extra motiverend voor het team.

Vervoer:

 • Voor aanvang van de na- en voorjaarscompetitie ontvangen de jeugdspelers het wedstrijdschema met daarop aangegeven per wedstrijd welke ouders worden geacht te rijden bij uitwedstrijden. Voor overige wedstrijden en activiteiten worden de chauffeurs op toerbeurt aangewezen. De Spelers krijgen een overzicht mee naar huis en de planning is ook te raadplegen op onze website.
 • Als een ouder op de geplande dag niet kan rijden, dient deze zelf voor vervanging te zorgen door b.v ruiling.
 • Ouders die meerdere spelers / speelsters in het zelfde team hebben moeten ook meer rijden.
 • Bij inhaalwedstrijden zijn dezelfde ouders chauffeurs als bij de oorspronkelijk geplande wedstrijddag.
 • Vertrek bij uitwedstrijden is voor alle jeugdelftallen vanaf sportpark Ekkerzicht

Overige jeugdzaken:

 • Pupil van de maand: iedere maand zal er bij een thuiswedstrijd van het 1e elftal een pupil van de maand zijn. De pupil en ouders worden om 13.00 uur ontvangen door de begeleider van het 1e elftal. De pupil van de maand is bij de gehele voorbereiding van het team aanwezig (omkleden, bespreking, warming-up). Na de aftrap te hebben verricht neemt de pupil plaats in de dug-out totdat hij of zij zich m.b.v de ouders gaat omkleden. De pupil van de maand ontvangt tijdig genoeg alle informatie omtrent wedstrijd, datum, etc. Van de pupil van de maand worden foto en verslag geplaatst in de MooiRooi krant.
 • Jaarlijks organiseren wij diverse activiteiten voor de jeugd, zoals voetbaltoernooien, St.Nicolaasviering, spelletjesmiddag, penaltybokaal, etc,. Vaak hebben wij bij dit soort activiteiten hulp nodig van diverse ouders. Hopelijk kunnen wij in die gevallen op u rekenen.
 • De vereniging heeft ook een mini-team (5 jarige jongens of meisjes) die we trachten de eerste beginselen van de voetbalsport bij te brengen. Met ouders van 5 jarige jongens zal contact worden opgenomen of ze interesse hebben in voetballen.

Ouders van meisjes met interesse in voetbal kunnen contact opnemen met het bestuurslid voetbalzaken.