Logo van SV Olland

Clubgegevens

Algemene gegevens:
SV Olland
Fusiedatum 1-6-22 (Ollandia opgericht 1 juni 1956 – Odisco opgericht 1 aug 1964)
Verenigingsnummers BB-JG-56F / NCX17X5
Ingeschreven bij KvK onder nr. 40216481

Adres sportpark:
Sportpark Ekkerzicht
Den Ekker 1a
5491 ZK
Olland (gem. Sint-Oedenrode)
Tel. (0413) 474093

Bankrelatie:
Rabobank
Rek. nr. NL78RABO 01382 11 817

Secretariaat:
Pastoor Smitsstraat 13
5491 XL Sint-Oedenrode
tel. (0413) 420252